ايزديار حسيني

 

 

در سكوت مبهم زندگي،آواي مطلق و پرمعناي هستي ام شدي، 

   

         

 
 
     

 

 

 

 

 

آدرس : شهرک غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاک 3
تلفن : 22378813