اطلاعيه:

شروع كلاسهاي تابستاني پايه اول و دوم دبيرستان از شنبه 93/6/1
***
ساعات كلاسي كليه ي پايه ها به شرح زير مي باشد


  

  

 


   

 

 

 

آدرس : شهرك غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاك 3
تلفن : 22089973 - 22089959
آدرس : شهرك غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاك 3
تلفن : 22089973 - 22089959
آدرس : شهرك غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاك 3
تلفن : 22089973 - 22089959
آدرس : شهرک غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاک 3
تلفن : 22089973 - 22089959