اسامي نفرات برتر آزمون مرات
اردوي كيش - دي ماه 93
اردوي مشهد - آذر ماه 93
آموزش اطفاي حريق
برگزاري جام دانش آموز
اردوي لواسان 93 - پايه اول
اردوي لواسان 93 - پايه دوم

براي ديدن عكس هاي بيشتر به قسمت آلبوم سايت مراجعه كنيد

  

 

 


    

 

برنامه هفتگي كلاس 101

برنامه هفتگي كلاس 102

برنامه هفتگي كلاس 201

برنامه هفتگي كلاس 202

برنامه هفتگي كلاس 301

برنامه هفتگي كلاس 302

برنامه هفتگي كلاس 303

 
 

  


  

  

 

آدرس : شهرک غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاک 190
تلفن : 22089973 - 22089959
رايانامه : borhan@borhan.sch.ir