برگزاري دومين آزمون مرآت
آموزش اطفاي حريق
برگزاري جام دانش آموز
اردوي لواسان 93 - پايه اول
اردوي لواسان 93 - پايه دوم

   

   

آزمون آزمايشي آذر ماه 93-گروه رياضي              پاسخنامه آزمون گروه رياضي

آزمون آزمايشي آذر ماه 93-گروه تجربي               پاسخنامه آزمون گروه تجربي

آزمون آزمايشي آذرماه 93- عمومي به همراه پاسخنامه

 

آزمون آزمايشي آذر ماه 92 - گروه رياضي             پاسخنامه آزمون گروه رياضي

آزمون آزمايشي آذر ماه 92 - گروه تجربي            پاسخنامه آزمون گروه تجربي

آزمون آزمايشي آذر ماه 92 - عمومي                 پاسخنامه آزمون عمومي

آزمون آزمايشي گزينه 2

 


    

 

برنامه هفتگي كلاس 101

برنامه هفتگي كلاس 102

برنامه هفتگي كلاس 201

برنامه هفتگي كلاس 202

برنامه هفتگي كلاس 301

برنامه هفتگي كلاس 302

برنامه هفتگي كلاس 303

 
 

  


  

  

 

آدرس : شهرک غرب – بلوار شهيد فرحزادي – تقاطع خيابان ارغوان غربي (خيابان شهيد حافظي) و يادگار امام پلاک 3تلفن : 22089973 - 22089959رايانامه : borhan@borhan.sch.ir